Transcorreguts més de 30 dies des de l’obertura del carrer, Joan Maragall, tal i com es va acordar amb els veïns, des de l’Ajuntament de Llagostera obrim un procés de recollida d’opinions i suggeriments, obert a tota la ciutadania, per valorar el funcionament del sentit de circulació del carrer. Podeu fer-ho utilitzant el senzill formulari que trobareu a continuació. El termini de recollida d’opinions i propostes finalitzarà el proper 31 de maig
OPINIÓ / SUGGERIMENT SOBRE EL CARRER JOAN MARAGALL
Nom i cognoms:
Correu electrònic:
Opinió / suggeriment