Un any més l’Ajuntament de Llagostera ha reservat una partida de 40.000 €, del capítol d’inversions del pressupost municipal pel 2020, on els ciutadans decidiran a què destinar-los.

Per fer-ho hem iniciat un procés de recollida de propostes que un cop validades i prioritzades seran sotmeses a votació popular.

Fins al 21 de febrer de 2020 es podran fer arribar propostes mitjançant aquest formulari online o bé utilitzant la butlleta que rebreu a casa properament.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Com han de ser les propostes?

 Les propostes han de complir les següents condicions:

1. Ser d’interès públic i tenir visió de poble.

2. Ser de competència municipal.

3. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.

4. Ser viables tècnicament i econòmicament.

5. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.

6. Cap proposta per si sola pot superar els 40.000€.

PROPOSTA / SUGGERIMENT
Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Proposta / suggeriment